CEFR, Avrupa Konseyi tarafından 1990’larda tüm Avrupa ülkelerindeki dil öğretmenleri arasında işbirliği sağlama amacı doğrultusunda yürütülen daha geniş kapsamlı çabanın bir parçasıdır. Avrupa Konseyi, aynı zamanda da adaylarının dil konusundaki yeterliliğini değerlendirmek isteyen işverenlerin ve eğitim kurumlarının bu konudaki açıklığını arttırmak istemiştir. Bu çerçeve, hem öğretimde hem de değerlendirmede kullanılmak üzere oluşturulmuştur.

Belirli bir sınava bağlı kalmaktansa, CEFR adında belirli bir yeterlilik seviyesindeki bir yabancı dil kullanırken sergileyebileceğiniz işlevleri sıralayan bir yapılabilecekler listesi oluşturulmuştur. Örneğin, B1 seviyesinin yapılacaklar listesindeki maddelerden biri şudur: “Bilindik ya kişisel olarak ilgilenilen konularda basit ve ilişkili metin üretebilir.” Herhangi bir yabancı dil öğreten bir öğretmen, bu yapılabilecekler listesini kullanarak sizi değerlendirip dersleri tasarlayarak eksik bilgilerinizi tamamlayabilir.